Garraioa

Kamioiak, trinkotzaileak, hondakinak kentzeko edukiontziak eta ondorengo tratamendua ditugu